V nedeljo smo se člani UO ČD Tolmin dobili na lokaciji, kjer bo postavljen učni čebelnjak. Pregledali smo lokacijo postavitve, zakoličili osnovne točke in pripravili plan del in aktivnosti. Vsekakor nas čaka še zanimiva pomlad.